Teilnahmebedingungen für Partnerbetriebe

Teilnahme-Bedingungen für Höfe

 1. Ich bin damit einverstanden, geeignete Stellflächen für die im Anmeldeformular angegebene Anzahl (maximal 3) von Wohnmobilen / Wohnwagen / (Zelt falls Infrastruktur vorhanden) jeweils für eine Dauer von maximal 24 Stunden kostenlos für Schau aufs Land-Gäste auf meinem Grundstück zur Verfügung zu stellen.
 2. Ich werde die Mitgliedschaft meiner Gäste bei Schau aufs Land überprüfen, damit sichergestellt wird, dass nur Reisende mit einer aktuellen Mitgliedschaft bei mir Halt machen. Dazu bitte ich meine Gäste, den Mitgliedsausweis und einen Lichtbildausweis vorzuweisen.
 3. Die Teilnahme bei Schau aufs Land ist für mich 100 % kostenfrei.
 4. Ich bin nicht verpflichtet, zusätzliche Serviceleistungen (wie z. B. Toiletten, Strom, Frischwasser, Müllentsorgung etc.) anzubieten. Diese Leistungen kann ich jedoch gegen einen Anerkennungsbetrag in Form eines Kostenersatzes meinen Gästen zur Verfügung stellen.
 5. Das Konzept basiert auf Wertschätzung. Die Reisenden sind angehalten, sich mit einem Einkauf oder einer freiwilligen Spende erkenntlich zu zeigen. Es entsteht jedoch keine Verpflichtung für den Gast, die von mir angebotenen Produkte käuflich zu erwerben oder die zusätzlichen Leistungen in Anspruch zu nehmen.
 6. Die Teilnahme meines Betriebes bei Schau aufs Land und meine personenbezogenen Daten werden auf der Website www.schauaufsland.at, auf Facebook und Instagram, in einer App (und zukünftig in einer möglichen Printausgabe) veröffentlicht. Ich bin damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten Bilder auf den genannten Kanälen veröffentlicht werden. Näheres zum Schutz meiner personenbezogenen Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die am Ende des Anmeldevorganges per Link und unter www.schauaufsland.at/datenschutzerklaerung zu finden ist.
 7. Ich kann meine Teilnahme jederzeit schriftlich per E-Mail beenden. Die Löschung des Eintrages aus dem Netzwerk erfolgt in den darauffolgenden Tagen.
 8. Ich stimme zu, dass ich während meines Eintrages auf der digitalen Plattform von Schau aufs Land bei keinem ähnlichen Anbieter eines digitalen Stellplatzführers in Form einer Online-Plattform oder App teilnehme. Nur durch diese Sicherheit kann die Plattform Schau aufs Land laufend weiterentwickelt und den Betrieben ein bestmöglicher Service geboten werden.
 9. Ich nehme zur Kenntnis, dass Schau aufs Land nicht dafür verantwortlich ist, dass Reisende generell bzw. welche Personen meinen Betrieb besuchen. Schau aufs Land haftet nicht für das Verhalten der Reisenden auf meinem Hof, stellt jedoch Verhaltensregeln an die Reisenden, welche es von denen einzuhalten gilt. Für Schäden oder sonstige Ansprüche aus dem Verhältnis Gastgeber und Gast haftet Schau aufs Land nicht. Schau aufs Land übernimmt auch keine Haftung für jegliche Absprachen zwischen mir und den Reisenden/Gästen.
 10. Die Tätigkeit von Schau aufs Land beschränkt sich ausschließlich auf die Veröffentlichung der vom Betrieb zur Verfügung gestellten Daten und die Vermarktung der Betriebe auf der Website www.schauaufsland.at, auf Facebook / Instagram, einer App sowie in einer eventuellen späteren Printausgabe.
 11. Da jedes Bundesland bzw. auch die Gemeinden eigene rechtliche Voraussetzungen über die Zulässigkeit des Campierens (mit Wohnmobilen / Wohnwagen / Zelten) normiert haben, werde ich mich als teilnehmender Betrieb über diese Bestimmungen selbstständig informieren. Grundinformationen zu den rechtlichen Rahmenbedingen sind im allgemeinen Schau aufs Land-Guide zu finden, welchen ich nach erfolgreicher Anmeldung per Mail erhalte. Schau aufs Land kann hier keine Haftung für das Nichteinhalten der gesetzlichen Bestimmungen durch den teilnehmenden Betrieb übernehmen.
 12. Schau aufs Land behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen anzupassen bzw. zu ändern. In diesem Fall werde ich darüber per Mail informiert.
 13. Schau aufs Land verpflichtet sich, die zur Verfügung gestellten Daten entsprechend den Bestimmungen des DSG (Datenschutzgesetz) zu verarbeiten bzw. zu veröffentlichen. Detailliertere Auskünfte zum Datenschutz findest du hier.

Download der Teilnahmebedingungen als PDF

Stand: 26. Februar 2021

Pogoji Sodelovanja

 1. Strinjam se, da na mojem posestvu zagotovim primerna kamping mesta za v prijavnici navedeno število (največ 3) kamperjev / počitniških prikolic / (šotorov, če je na voljo infrastruktura), za največ 24 ur, in sicer brezplačno za popotnike Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land).
 2. Preveril bom članstvo svojih gostov pri Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land), da se prepričam, da se pri meni ustavljajo le popotniki z veljavnim članstvom. Goste prosim, da pokažejo člansko izkaznico in osebni dokument s fotografijo.
 3. Sodelovanje pri Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) je zame 100% brezplačno.
 4. Nisem dolžan ponuditi dodatnih storitev (kot so stranišča, elektrika, sveža voda, odvoz smeti itd.). Vendar lahko te storitve ponudim svojim gostom in za povračilo stroškov zaračunam nek simboličen znesek.
 5. Koncept temelji na spoštovanju. Popotnike spodbujamo, da izrazijo svojo zahvalo z nakupom ali prostovoljnim prispevkom. Vendar gost ni dolžan kupiti izdelkov, ki jih ponujam, ali uporabiti dodatnih storitev.
 6. Sodelovanje moje kmetije v Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) in moji osebni podatki so objavljeni na spletni strani www.schauaufsland.com, na Facebooku in Instagramu, v aplikaciji (in v prihodnosti v morebitni tiskani izdaji). Strinjam se, da bodo slike, ki sem jih posredoval, objavljene na omenjenih kanalih. Več informacij o zaščiti mojih osebnih podatkov najdem v Izjavi o varstvu podatkov, ki se nahaja na koncu postopka registracije prek povezave in na www.zacutipodezelje.si/zasebnost
 7. Svoje sodelovanje lahko kadar koli prekinem pisno po e-pošti. Vnos bo v naslednjih dneh izbrisan iz omrežja.
 8. Strinjam se, da med sodelovanjem na digitalni platformi Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) ne bom sodeloval pri nobenem podobnem ponudniku digitalnega vodnika za kamping prostor v obliki spletne platforme ali aplikacije. Le tako je mogoče zagotoviti, da se bo platforma Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) nenehno razvijala in sodelujočim kmetijam lahko ponudila najboljšo možno storitev.
 9. Zavedam se, da platforma Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) ni odgovorna za to, da popotniki na splošno ali kateri koli ljudje obiskujejo moje kmetijo. Platforma Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) ni odgovorna za vedenje popotnikov na moji kmetiji, vendar popotnikom postavlja pravila vedenja, ki se jih morajo držati. Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) ne odgovarja za škodo ali druge zahtevke, ki izhajajo iz razmerja med gostiteljem in gostom. Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli dogovore med mano in popotniki / gosti.
 10. Dejavnost Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) je omejena izključno na objavo podatkov, ki jih je priskrbela kmetija, in trženje kmetij na spletnem mestu www.schauaufsland.at, na Facebooku / Instagramu, v aplikaciji in v morebitni kasnejši tiskani izdaji.
 11. Ker ima vsaka regije ali občina svoje zakonske zahteve glede dovoljenja za kampiranja (kamper / počitniška prikolica / šotori), se bom kot sodelujoča kmetija o teh določbah samostojno informiral. Osnovne informacije o pravnem okviru najdete v splošnem guide, ki ga bom po uspešni registraciji prejel po elektronski pošti. Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) ne more sprejeti nobene odgovornosti za nespoštovanje zakonskih določb sodelujoče kmetije.
 12. Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land)si si pridržuje pravico do sprememb ali prilagoditev Pogojev sodelovanja. V tem primeru bom o tem obveščen po e-pošti.
 13. Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) se zavezuje, da bo obdelal in objavil podatke, ki so na voljo v skladu z določbami ZVOP (Zakon o varstvu osebnih podatkov). Podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov pri Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land): Zasebnost. Sprejemam Pogoje sodelovanja.

Stanje: 26. februar 2021

Nach oben blättern